Literatuur

Om de verzameling verantwoord te kunnen opzetten heb ik me vanaf 1979 behoorlijk verdiept in de geschiedenis en achtergronden van kerstkribben, alsmede in het vervaardigen van beelden, mallen en het bouwen van bijbehorende stallen. In dit kader heb ik diverse boeken uit verschillende landen aangeschaft. Hieronder vindt u een overzicht van boeken die ik in de loop der jaren heb aangeschaft en voor de kerststallenverzamelaar of bouwer van kerststallen van belang kunnen zijn.