Restauratie

RESTAURATIE  EN  REPRODUCTIE  VAN KERSTGROEPEN

 Het komt regelmatig voor, dat ik bijzondere oude kerstgroepen koop die behoorlijk beschadigd zijn. Ik vind het dan een uitdaging om ze zorgvuldig te restaureren. Hierdoor kan worden voorkomen, dat oude groepen na verloop van tijd verloren gaan.  Oude kerstgroepen liggen natuurlijk niet voor het oprapen. Mensen zijn er vaak heel erg aan gehecht. Ik doe er dan ook absoluut geen moeite voor om ze koste wat het kost van mensen los te praten. Als het heel bijzondere exemplaren zijn en een groep moet worden gerestaureerd dan lukt het vaak wel om er mallen van te mogen maken. Die mallen maak ik meestal van vloeibare latex, die ik later vol met gips giet. Nadat de gips droog is beschilder ik de beelden in de  authentieke kleuren, waarna ze aan mijn verzameling worden toegevoegd.

Onderstaande foto’s laten de restauratie zien van een slecht gerestaureerd beeld.