Boekje over kerstkribben

In de jaren tachtig werd voor de gehele provincie Friesland het verplichte vak Fries voor de leerlingen het basisonderwijs ingevoerd. In de gemeente Weststellingwerf gaf dat veel problemen, aangezien er weinig of geen Fries wordt gesproken. In Weststellingwerf kent men namelijk een eigen streektaal, het Stellingwerfs, die deel uitmaakt van het grote Nedersaksische taalgebied. Na veel onderhandelen met het provinciaal bestuur en de inspectie voor het onderwijs werd uiteindelijk een alternatief gevonden voor het verplichte vak Fries in de vorm van het vak heemkunde. Als hoofd van de afdeling onderwijs van de gemeente werd ik destijds verantwoordelijk voor de vormgeving van het vak en de productie van lesmateriaal. Naast vele andere boekjes op onder andere het gebied van lokale geschiedenis, natuur en streektaal schreef ik in 1994 het boekje De geschiedenis van de kerstkribbe, waarin de geschiedenis van de ontwikkeling van de kribbe vanaf de tweede eeuw en de verspreiding over de hele wereld wordt weergegeven. Onder geschiedenis wordt de inhoud van het boekje weergegeven. Aangezien het boekje destijds in zwart-wit is uitgevoerd wordt nu gewerkt aan een kleurenuitgave. Het boekje is niet in de winkel te verkrijgen.

De tekst van het boekje is integraal opgenomen op de pagina Geschiedenis.

File0111